Građanska inicijativa “Eko igralište i odmorište”

Zaklada “Slagalica” nam je odobrila sredstva za provedbu ovog mini projekta od početka ožujka do kraja svibnja 2009. Projekt je ostvaren u suradnji sa stručnim timom koji su činili Sunčana Pešak (inžinjerka krajobrazne arhitekture koja stoji iza idejnih nacrta), Ranko (tata mata od zanata i izvoditelj radova) , naša Branka (popunjavala je sve potrebne praznine tijekom izvedbe), Andrea (voditeljica projekta) i brojni vrijedni volonteri (njih preko 30). Svima od sveg srca hvala! Slijedi izvještaj o provedbi…

Kratki opis ciljeva građanske inicijative

- osigurati djeci sigurno mjesto za igru na otvorenom s atraktivnim sadržajima edukativno-ekološkog karaktera na javnom prostoru ispred imanja udruge
- prenamijeniti dio imanja udruge uz bunar s pitkom vodom u odmorište povezano s igralištem u jednu cjelinu, koje bi služilo i kao početak planinarske staze koja iz sela vodi na obližnje brdo Starac, do Sovskog jezera i drugih obližnjih odredišta.
- osigurati atraktivnu lokaciju koja će dati dodatni život i sadržaj selu Latinovac, te svojim edukativnim karakteristikama potaknuti kreativnost i volonterski angažman djece i mladih ali i njihovih roditelja.

U kojoj mjeri je realizirana građanska inicijativa

- izrađeni su nacrti budućeg eko igrališta i odmorišta na imanju Livadak koje će se postepeno izgrađivati volonterskim doprinosom i prikupljenim sredstvima (nacrti u prilogu)
- realizirana je prva faza u izgradnji igrališta: poravnat je dio terena tj napravljene su terase posute sipinom predviđene za smještaj budućih elemenata, iskopan je kamen na drugom imanju udruge (Zen imanje) i od njega napravljen kameni prilaz igralištu i međe za terase, te je dio kamena pripljemljen za izgradnju suhozida uz njegov sjeverni rub, izgrađena je ljulja od bukvih balvana, mali pjesčanik od automobilske gume, postavljen je znak „dječje igralište“, uređene su preostale zelene površine (košenje), nabavljeni su materijali za popravak i oslikavanje dijela fasade kuće uz igralište i odmorište sa veselim motivima u suradnji s djecom i mladima koji će sudjelovati u ljetnim aktivnostima udruge, nabavljen je dio materijala za izgradnju kućice za igru na igralištu koja će se graditi s volonterima u sklopu aktivnosti ljetnog kampa.
- realizirana je prva faza u izgradnji odmorišta: srušena je ograda kako bi se objedinio prostor igrališta i odmorišta, izgrađena je nova drvena ograda koja je otvorila prostor u vlasništvu udruge od 50m2 uz bunar za javnu upotrebu, izravnat je teren i nasipan sipinom, porezane su grane koje su funkcionalno smetale, kupljen je drveni stol sa dvije klupe za sjedenje, postavljena je oglasna ploča, cvijeće u lončanicama i uređen preostali dio zelene površine.
Opis postignutih rezultata / Navedite promjene koje su nastale u zajednici provedbom građanske inicijative
- djeca i stari u selu su prepoznali projekt kao vrijedan za zajednicu:
„Sada kada imamo igralište i zoo vrt u selu, sigurno će više ljudi dolaziti u Latinovac!“ (Petar, 13 godina – izrečeno uz radostan osmjeh po završetku izgradnje ljuljačke)
„Ovo’j dobro!“ (Ivo, 80 – izrečeno kao iskreno odobravanje za prvog zajedničkog sjedenja na novonapravljenom odmorištu)
„Sad znam di ću dolaziti kad mi zatreba odmor od učenja!“ (Katarina, 15 godina)
„Jako lijepo, jedno od najljepših mjesta gdje sam bio. Mislim da bi svi ljudi trebali biti tako spremni pomoći.“ (Luka, 6. razred – slučajni posljetitelj, sudionik teniskog turnira u Požegi koji je na povratku s roditeljima vidio znak Eko selo Latinovac te su odlučili navrartiti);
- seljani su bili aktivni u procesu realizacije projekta, spontano su se uključili u odlučivanje o odabiru elemenata koji imaju prednost pri trošenju namijenjenih sredstava (lobirali su za prioritet kupnje masivnog stola i klupa na odmorištu), te na taj način direktno prihvatili novi prostor kao nešto što pripada zajednici;
- projekt je privukao novu djecu iz sela – 2 dječak koja prije nisu sudjelovala u aktivnostima udruge privučeni izgradnjom ljulje aktivno su se uključili slijedeći dan u volontersku akciju bojanja nove ograde;
- djeca iz sela i njihovi gosti redovito koriste igralište i raduju se novim elementima koji se trebaju izgraditi te su iskazali želju da volonterski doprinesu daljnjoj izgradnji;
- podstaknuti radom za zajednicu koji se odvijao u okviru ovog projekta, članovi mjesnog odbora su raspravljali o mogućnosti pisanja prijedloga novih inicijativa koje bi obogatile sadržaje u selu (klupe i stolovi na ključnim mjestima okupljanja, bežični Internet za cijelo selo);
- projekt je privukao nekoliko novih volontera u udrugu (3 iz Zagreba, 4 iz Osijeka, 1 iz Vinkovaca);
- udruga Leonardo iz BiH saznavši za provedbu projekta preko liste „Mreže ekosela Balkana“ iskazala je interes za suradnju na izgradnji igrališta istog karaktera na njihovom području djelovanja;

Categories: 2009

Leave a Comment